Innowacyjne rozwiązania

Urządzenia fizycznej kontroli dostępu i systemy zamknięć

Subcontent_3

Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy

Duże zakłady pracy, centrala i oddziały w jednej sieci, integracja z SAP