Każdy z depozytorów może być rozbudowywany o kolejne moduły. Bazowym elementem jest zawsze moduł główny, uzupełnieniami - moduły dodatkowe.