bild_hts
bild_hts

zakłady pracy, obiekty sportowe, miejsca publiczne

Niskie kołowroty oraz bramki uchylne Charon są idealne do stylowych wnętrz dzięki ich szerokiej gamie możliwości projektowych. Kołowroty i bramki uchylne stanowią skuteczny sposób zarządzania przepływem osób i pracowników zarówno wreprezentacyjnych wejściach do obiektów, pomieszczeń dla VIP-ów jak i jako zabezpieczenie wejść na piętra wydzielone dla zarządu firmy lub instytucji. Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w system rejestracji czasu oraz systemy identyfikacji włączając w to systemy bezstykowe i biometryczne.

Przepustowość kołowrotów Charon to 15-20 osób na minutę.

Poniżej, pod przyciskiem "Showroom", znajduje się dużo informacji przydatnych projektantom:
- przykłady różnych aranżacji i światowych realizacji Kaba
- specyfikacje przetargowe
(po uruchomieniu "Showroom" można wybrać właściwą wersję językową)

HTS-E03  HTS-M01 HSD-E03 

Showroom

 
 

 
 

 
 Showroom2