Elektroniczne zamki hotelowe Kaba SAFLOK

Zamki serii Kaba SAFLOK to pełne rozwiązanie w zakresie systemów hotelowych spełniające wszystkie wymagania w zakresie obsługi gości, zarządzania personelem, bezpieczeństwa i kontroli dostępu. W przypadku zastosowania pełnego online'owego rozwiązania manager hotelu posiada w ręku jedno narzędzie, które daje mu pełną, nawet zdalną informację o wszystkich zdarzeniach. Do najważniejszych można zaliczyć pełną informację na temat liczby sprzedanych pokojów, ich zajętości, obecnych w pracy pracowników oraz setki innych funkcji.

Zdalnie, nawet tysiące kilometrów od hotelu można zarządzać wszystkim, nawet poszczególnym zamkiem lub dostępem poszczególnej osoby do pomieszczeń. Dzięki zamkom online uzyskuje się też pełną informację w czasie rzeczywistym na temat pokojów posprzątanych znajdujących się w puli gotowych do sprzedaży (pokojówka przykładając specjalną kartę "zdającą" pokój lub opaskę z chip'em do zamka powoduje przekazanie informacji do systemu "pokój gotowy do sprzedaży"). W identyczny sposób przekazuje również informację do serwisu o koniecznych interwencjach.