Secure Shift®

Saflok_Secure Shift_RCU_1
Saflok_Secure Shift_RCU_1

SECURE SHIFT

Zwiększa bezpieczeństwo gości, optymalizuje zarządzanie pracownikami. Secure ® SHIFT został zaprojektowany przy zastosowaniu najbardziej innowacyjnych technologii, aby zmaksymalizować kontrolę personelu.

Monitorowanie ruchu pracowników

Przed rozpoczęciem zmiany pracownik musi włożyć kartę do czytnika, wprowadzić PIN aby aktywować kartę. Karta nie działa bez autoryzacji w Secure Shift. Po zastosowaniu urządzenia mamy kontrolę obecności pracowników oraz dodatkową barierę bezpieczeństwa, która zapobiega używaniu kart nieobecnych pracowników, jak również używania kart przez osoby trzecie.

Dynamiczna reakcja na potencjalne problemy

Operatorzy systemu mogą programować Secure Shift tak aby dostępne były konkretne raporty, które zapisywane są na karcie. Na przykład, informacje, takie jak ostrzeżenie o niskim stanie baterii w zamkach są rejestrowane na kartach, po odpowiednim skonfigurowaniu urządzenia informacja taka zapisywana jest w Secure Shift co umożliwia wydrukowanie sprawozdań na temat wszystkich zamków z niskim wskaźnikiem poziomu baterii.

Adresy Lost-key-related

Kod PIN daje nam dodatkowe bezpieczeństwo. W razie zgubienia klucza przez pracownika, klucz taki nie będzie działał do czasu zautoryzowania go w urządzeniu. Klucze ponadto mogą być deaktywowane w urządzeniu co zapobiega ich użyciu przez pracowników którym autoryzacja została odebrana.