Kaba SAFLOK Messenger

Saflok_Messenger Illustration_1
Saflok_Messenger Illustration_1

SAFLOK Messenger jest to oprogramowanie do dwukierunkowa bezprzewodowa komunikacja zamek/serwer. Oprogramowanie to konwertuje informacje wysyłane z zamka do urządzenia komunikacyjnego (HUB) oraz z urządzenia do zamka i przesyła ją do wyznaczonego serwera. Informacja taka jest przekazywana odpowiednim służbom w celu usprawnienia procedur bezpieczeństwa oraz maksymalizacji wydajności pracy.

Messenger jest idealnym narzędziem do odbierania oraz wysyłania informacji w czasie rzeczywistym. Z szerokim zakresem funkcji Messenger przyspiesza meldunek gościa, zwiększa jego wygodę, redukuje koszty i oszczędza czas pracowników.

Cechy systemu:

  • informacje w czasie rzeczywistym pozwalają na szybkie działanie odpowiednich służb

  • umożliwia lokalizację pracowników w czasie rzeczywistym

  • dostarcza szczegółowych informacji diagnostycznych o zamku, które można pobrać na serwer centralny

  • możliwość zdalnej zmiany dostępu do pokoju

  • zdalne anulowanie klucza

  • informacja o niezamkniętych drzwiach (AJAR)

  • możliwość zdalnego wykonywania audytów zamka, synchronizacji czasowej itp.

  • możliwość komunikowania się z zamkiem za pomocą łącza radiowego oraz portu podczerwieni