Gege AP3000

GEGE AP3000 intersection
GEGE AP3000 intersection

Gege

  • atest antywłamaniowy Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie klasy “C” (klasa 6 zgodnie z PN-EN1303)

  • zabezpieczenia: przeciwwyrwaniowe, przed otwarciem metodami manipulacyjnymi, przed przewierceniem i przed otwarciem metodą młoteczkowania

  • możliwość zastosowania dodatkowych elementów blokujących zwiększających liczbę kombinacji (SE)

  • atest przeciwpożarowy T90 według EN1634-2

  • ochrona patentowa (patenty europejskie i światowe)

  • 6 zastawek

  • specjalna wewnętrzna budowa wkładki oraz specjalne perforowany klucz uniemożliwiają użycie klucza bez perforacji