Rejestracja czasu pracy

Seria terminali rejestracji czasu pracy B-web 93 00